Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Dětský klub Husova II

Název projektu: Dětský klub Husova II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016261

Termín realizace: 1.9.2021 – 31.12.2022

Anotace projektu: Projekt navazuje na již úspešně realizovaný projekt řešící problém rodičů v péči o své děti během jejich začlenění na trhu práce. Cílém projektu je pokračování i nadále v umožnění plné zaměstnanosti mužů a žen pečujíci o děti mladšího školního věku a to nově skupině zákonných zástupců, kteří až doposud mohli využívat školní družiny či jejich děti zatím do školy nechodily. Projekt si klade za cíl zajistit rovnost příležitosti žen a mužů při plném zapojení do pracovního procesu.

Cíl projektu: Cíl projektu je pokračovat i nadále v umožnění plné zaměstnanosti mužů a žen pečující o děti mladšího školního věku a to nově skupině zákonných zastupců, kteří až doposud mohli vyižívat školní družiny či jejich děti zatím do školy nechodily. Projekt si klade za cíl zajistit rovnost příležitosti žen a mužů při plném zapojení do pracovního porocesu.

Aktivity projektu: Zařízení a provoz Dětského klubu Husova – otevřeno bude 5 oddělení klubu pro žáky 1. stupně ( 1 oddělení pro děti ze 3. – 5. tříd – 6:00 – 7:45 hod. a 2 oddělení – 11:45 – 16:30 hod., 2 oddělení 11:45 – 18: 00 hod) a 1 oddělení pro děti mladšího školního věku – 13:00 – 15:00 hod.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.