Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Historie

Roku 1913 byla na Husově třídě postavena nová budova německé dívčí školy, v níž začalo vyučování 5. ledna 1914. V roce 1934 se změnila na německé státní gymnázium. Roku 1945 zde byla zahájena výuka české měšťanské školy.
Další změny:
1953 – přejmenování na 1. jedenáctiletou střední školu
1959 – zřízení osmileté střední školy
1960 – změna názvu na 14. ZDŠ v Liberci
1962 – zavedení výuky cizích jazyků (RJ ve 2. třídě, AJ ve 
3. třídě po 4 hodinách týdně )
Škol. rok 1963/64 –zahájení výběrového přijímacího
řízení do 3. ročníku jazykové třídy
Od škol. roku 1968/69 – škola určena pro rozšířenou 
výuku jazyků od 3. ročníku ( zápis do 1. tříd už nebyl proveden) 
1990 – zavedení němčiny jako dalšího cizího jazyka do 
výuky
Ve škol. roce 1991/92 – povoleno zřídit pouze ZŠ s RVJ pro 3. – 9. třídy s podmínkou, že žáci nejazykových tříd dokončí školní docházku na zdejší škole, ve 3. a 5. třídě byla zahájena výuka francouzského jazyka 
Ve škol. roce 1995/96 – zrušena výuka ruského jazyka, škola získala certifikát Fakultní školy PF TU v Liberci 
Škol. rok 1996/97 – opět zavedena 9ti-letá školní docházka, vyučovalo se podle osnov základní školy s úpravou pro školy s RVJ
2005 – částečná rekonstrukce budovy (výměna oken a dveří)
2005/06 – otevřena první třída se zařazením výuky cizího jazyka – návrat k plně organizované škole
2007 – vybudování nového školního hřiště s umělým povrchem 
2007/08 – zavedení ŠVP

2014 – Oslava stoletého výročí školy