Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Dětský klub Husova

Název projektu: Dětský klub Husova

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Termín realizace: 1. 9. 2018 – 30.6. 2021

Cíl projektu: Cílem projektu je zřídit zařízení pro děti mladšího školního věku s dostatečnou kapacitou, které by jejich rodičům umožnilo skloubit pracovní povinnosti s péčí o děti a zajistilo tak mezičlánek mezi školním vyučováním a rodinnou péčí o děti v době pracovního vytížení.

Aktivity projektu: Zřízení a provoz Dětského klubu Husova – otevřeno bude 5 oddělení klubu pro žáky 1. stupně (1 oddělení pro děti ze 3. – 5. tříd – 6:00 – 7:45 hod. a 2 oddělení 11:45 – 16:30 hod., 2 oddělení 11:45 – 18:00 hod.) a 1 oddělení pro děti mladšího školního věku – 13:00 -15:00 hod.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.