Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol

                                Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Termín: leden – srpen 2022

Cíl: Cílem je podpořit  vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost  
       realizace prezenční výuky ve školách během pandemie COVID -19.

Na projekt je poskytována finanční  podpora z EU