Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Druhý krok

Naše škola zahájila v rámci primární prevence práci s dětmi prvního stupně v programu „DRUHÝ KROK“ (v originále SECOND STEP). Jedná se o preventivní program, který vychází z tzv. sociálně-emocionálního učení. V rámci tohoto programu se děti učí být empatickými, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, řešit konflikty, neubližovat druhým a zvládat agresi a hněv. 

Cílem programu je rozvoj empatie a schopnosti rozpoznávat emoce, snížení agrese a agresivity ve školním prostředí, zvýšení tolerance k odlišnostem, zlepšení spolupráce školy a rodiny, prevence rizikového chování.