Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Každý může být úspěšný II

Název projektu: Každý může být úspěšný II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008665

Termín realizace: 1. 9. 2 018 – 31. 8. 2 020 

Cíl projektu: Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální podpora, společné vzdělávání žáků, podpora extrakulikulárních/rozvojových aktivit a aktivit rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a spolupráce s veřejností.

Aktivity projektu:

2.II/1     Školní asistent – personální podpora ZŠ

2.ll/2      Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

2.II/10    Tandemová výuka v ZŠ

2.II/17c   Klub pro žáky ZŠ – klub komunikace v cizím jazyce

2.II/16c   Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 32 hodin/32 týdnů

2.II/15     Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

2.II/19     Projektový den ve škole

2.V/1      Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

2.V/11b   Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her

2.V/11d   Klub pro účastníky ŠD/ŠK – badatelský klub

2.V/12     Projektový den v ŠD/ŠK

2.V/13     Projektový den mimo ŠD/ŠK

2.II/6e     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

Tento projekt je spolufinancován EU.