Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Každý může být úspěšný lll

Název projektu: Každý může být úspěšný lll

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017095

Termín realizace: 1.9.2020 – 31.8.2022

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z /kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Realizované aktivity: 3.ll/10  Klub pro žáky ZŠ

                                      3.ll/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

                                      3.ll/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

                                      3.ll/13 Projektový den mimo školu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.