Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Úspěšný žák

Název projektu: Úspěšný žák

Termín projektu: 01.09.2022 – 31.08.2025

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001600

Anotace: Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora,
osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání
dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového
vzdělávání a veřejnosti.

Aktivity projektu:

1.ll/1 Školní asistent ZŠ
1.ll/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání na ZŠ
1.ll/2 Školní speciální pedagog ZŠ
1.ll/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
1.ll/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.