Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie“

Škola je zapojena do výzkumného projektu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s názvem „Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie“, řešeného s podporou Technologické agentury České republiky (TAČR), Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TL01000365, 2018-2021), http://pages.pedf.cuni.cz/diagnostika_cteni/.