Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Podpora vybraných živočichů chovaných v zoo Liberec

20 června, 2024

Vážení rodiče, přátelé naší školy.

V sobotu 8. června 2024 se v zoo Liberec konala akce s názvem Podpora vybraných živočichů chovaných v zoo Liberec.

Náplní akce je především informovat zájemce z řad návštěvníků. Informovat je např. o pandě červené, o pralesničce, o zoborožci hrubozobém, o pásovci…, o problematice jejich chovu v zoo, proč jsou v přírodě ohroženi, čím jsou zajímaví. Žáci sedmých tříd si ale připravily i různé aktivity pro děti či dárky, které nabízeli u čtyř stánků v horní části zahrady.

Případné příspěvky na chov živočichů byly dobrovolné, přesto se všem skupinám podařilo vybrat celkem 7 836,- Kč; ve středu 26. 6. 2024 budou peníze dětmi osobně předány zoologické zahradě.
Eva Kučerová


« »