Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Postoj školy k mimořádné události

5 ledna, 2024

Vážení rodiče,
vzhledem k nedávné tragédii na FF UK Praha se v současnosti událostem kolem střelby věnuje ve
společnosti velká pozornost. Považujeme proto za nezbytné věnovat tématu pozornost i na naší
škole.
S dětmi budeme mluvit předem domluveným, podpůrným způsobem a budeme jim nabízet další
možnosti podpory v rámci školy jen v případě, pokud toto téma otevřou, a to pouze tam, kde taková
iniciativa a potřeba vznikne.
Tato tragická událost střelba zasáhla různým způsobem řadu z nás. Jestliže víte, že vaše dítě prožívá
jakékoliv náročné emoce v tomto období, velmi oceníme, když nás o tom budete informovat,
abychom mohli každému nabídnout patřičnou podporu. Pokud nás o něčem takovém informovat
chcete, obraťte se na třídního učitele, případně na Mgr. Evu Douskovou.
Pro zajištění bezpečnosti vašich dětí ve škole vás důrazně žádáme, abyste do školy vstupovali
výhradně bočním vchodem přes sekretariát školy, a to i v ranních hodinách. Do budovy nevstupujte
jiným způsobem a vždy kontaktujte pracovníka školy. Opatřením tak chráníme vaše děti.
Závěrem bych vám všem chtěla poděkovat za pochopení a respektování pravidel. Zároveň mi dovolte
popřát vám všem klidný, bezpečný a přitom úspěšný nový rok 2024.

Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka školy

Některá doporučená místa podpory pro děti
Linka bezpečí – telefon a chat (116 111)
Nepanikař – aplikace ke stažení zdarma s technikami pro zvládání náročných
situací (https://nepanikar.eu/)
Centrum Locika – chat (https://www.centrumlocika.cz/)
Dětské krizové centrum – chat, telefon, osobní návštěva (+420 241 484 149, +420 777 715 215)

Podpora pro rodiče a zákonné zástupce
Rodičovská linka (pod Linkou bezpečí) (+420 606 021 021)
Krizová linka SPIS pro blízké a pozůstalé (+420 227 272 225)
Sociální klinika – https://www.socialniklinika.cz/


« »