Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Primární prevence 2022

Název projektu: Primární prevence na ZŠ Husova 2022

Termín realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Cíl projektu: Cílem projektu je řešení rizikového chování mezi dětmi na základní škole formou
                       preventivního programu

Informace o projektu:

Na podzim roku 2022 žáci ZŠ s RVJ Husova absolvovali programy primární prevence. Žáci se účastnili programů na téma: „Rizika online světa a závislosti na online“, „Jak ochránit krále“, prevence závislosti na virtuálním světě„ Král snů“, prevence závislosti na sociálních sítích „Rebecca v pavučině sítí“,  prevence xenofobie a vyčleňování „Hranice mezi námi“ a „Cizinec“.  Na projektu jsme spolupracovali s Dramacentrem Bezejména, z.s. a e-Duhou.

Projekt je dotován z rozpočtu Libereckého kraje, č. dotace OLP/1089/2022.