Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Primární prevence na ZŠ Husova 

Název projektu: Primární prevence na ZŠ Husova 

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Cíle projektu: Podpořit  snahu školy o celkový důraz na sociální klima, duševní zdraví a primární prevenci rizikového chování v oblasti vztahové dynamiky (prevence xenofobie, vyčleňování, šikany a kyberšikany, násilí apod.). Umožnit pedagogům inspirovat se  od externích lektorů a přenést nové metody, techniky a formy práce do vzdělávacího procesu na naší škole, a tak podpořit všechny žáky školy

Informace o projektu:

Na podzim roku 2023 žáci ZŠ s RVJ Husova absolvovali programy primární prevence ve spolupráci s Dramacentrem Bezejména, z.s., jehož programy na téma primární prevenci rizikového chování v oblasti vztahové dynamiky přinesly do výuky metody dramatické výchovy a prožitkové pedagogiky.

Projekt je dotován z rozpočtu Libereckého kraje, č. dotace OLP/869/2023.