Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Cyklistický kurz 9. tříd

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Lokalita: kemp Areál Drhleny v Českém ráji

Termín: 27. 5. – 31. 5. 2024 (od pondělí do pátka)

Místo a čas srazu: v 8:30 na záchytném parkovišti u Ski areálu Ještěd (nad točnou)

Místo a čas návratu: cca v 15:00 do areálu ZŠ Husova (bude upřesněno cestou z kurzu)

Doprava: vlastní – na kolech (cca 45km, celkem cca 170 km)

Doprava zavazadel: pronajatou dodávkou/rodiči (při ochotě odvézt věci Vašich dětí do Drhlen auty mě prosím kontaktujte)

Ubytování: 4 noci v chatkách (spacák není třeba, ale je možné si ho přibalit)

Strava: plná penze, začínáme 27. 5. svačinou a končíme 31.5. snídaní + obědový balíček na cestu zpět

Pojištění: není třeba se připojišťovat

Trasy: převážně asfaltový a šotolinový povrch cyklostezek, ojediněle lesní stezky

Cena celkem:   3 500 Kč (splatné do 3. 5. na bankovní účet příslušné třídy)

               Cena zahrnuje: ubytování, stravu, lanovku na Ještěd, odvoz věcí

Cena nezahrnuje: kapesné, vstupné na hrad Kost (100 Kč), lukostřelbu (250 Kč) – LUKOSTŘELBU MÁME JIŽ MNOHOKRÁT ZA SEBOU A DOPORUČIJI VŠEM SE AKTIVITI ZŮČASTNIT, BUDETE MÍT SKVĚLÉ ZÁŽITKY J

Předpokládané aktivity mimo cyklistiky:

Co si vzít s sebou:

Vedoucí akce:                                                                                      

 Libor Junek (732 369 100)                                                                

…………….……………………………….………………………….………………

    jméno dítěte a podpis zákonného zástupce

POTVZENÍ O ÚČASTI NA AKTIVITÁCH (popis aktivit viz výše)

                                                                   ………………………………………………….…………………..

POVINNOSTI PŘED ODJEZDEM

……………………………………..………………………………..

podpis zákonného zástupce

OBEZNÁMENÍ ŽÁKŮ A RODIČŮ O PRAVIDLECH CHOVÁNÍ BĚHEM KURZU

Účastníci kurzu se řídí:

Porušení těchto pravidel povede k vyloučení z akce a následnou dopravou domu na vlastní náklady. Takto vyloučený účastník nemá nárok na vrácení peněz.

………………………..……………………………………………..

podpis zákonného zástupce

SAMOSTATNÝ ROZCHOD

Ve čtvrtek 30. 5. 2024 souhlasím se samostatným rozchodem na nádraží ČD v Liberci, pokud moje dítě pojede ze Sychrova vlakem (bude oznámeno telefonem nejpozději ze Sychrova). Ti, kteří pojedou na kole až do Liberce, budou mít rozchod v areálu ZŠ Husova.

………………………..……………………………………………..

podpis zákonného zástupce

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI (nesmí být starší dvou dní)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti ………………..…………….……………….. narozenému ………..……………………….., který je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota) a ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Zdravotní problém:     nemá / má   …………………………………………………………….………………………………………………..

alergie ……………………………………………….…………….………………………………………………………..

užívané léky …………………………………………………………….……………………………………………….

Prohlašuji, že dítě je schopno se zúčastnit výše zmíněného kurzu a jsem si vědom/a právních následků v případě nepravosti mého vyjádření.

…………………………………………….……………..

datum

………………………………………………………………..

     podpis zákonného zástupce

Svým podpisem potvrzuji, že jsem srozuměn/a s podmínkami kurzu.

V/dne: ……………………………………..…………………..   Podpis zák. zástupce: …………………………………………….

.

CYKLISTICKÝ KURZ DRHLENY – PODROBNÝ PROGRAM

1. DEN  – CESTA DO DRHLEN / UBYTOVÁNÍ

DOPOLEDNE 8:30

Sraz na parkovišti nad točnou

Naložení věcí do dodávky

Krátké info (trasa, pohyb na kole ve skupině, dopravní předpisy, varování, možné následky, zapsat čísla mobilu na vedoucí skupiny)

Výjezd lanovkou 9:00 (kdo chce, může jet nahoru na kole (ne po červené) – sraz na Pláních)

Trasa: Pláně, U Balcaru, Proseč, Bílá, Svijany, Ždár, Příhrazy, Branžež, Drhleny (první skupina jede delší a terénem) Cca 50km

Poznámka: Prudké sjezdy ze Skalky a od Šaldu jen velmi pomalu ve skupině za vedoucím družstva. Při počtu nad 30 dětí rozdělit na frekventovaných úsecích do skupin. Kontrolovat posledního člena skupiny. Na nejasných místech odbočení nechat někoho schopného ze skupiny čekat na posledního

PŘÍJEZD cca 15:00

Krátké info

Ubytování, povléknutí

Svačina po příjezdu

Osobní volno

Poznámka: objednat restauraci Na vyhlídce na náš příjezd (na 11:30) 739 640 230

                   objednat špekáčky na zítra

ODPOLEDNE 17:00

Prohlídka okolí / Koupání (v PO je bufet na břehu zavřený)

VEČEŘE 18:30

Infoschůzka:   program a zaměření kurzu

denní program, režim, chování v kempu

pohyb po areálu / do vody / mobily / sprostá slova=plavání /

volné vyžití (míče, deskové hry, slackline..)

VEČERNÍ PROGRAM 20:00

Osobní volno / Táborák

VEČERKA 22:00 (23:00)

2.DEN – MUŽSKÝ, KRÁSNÁ VYHLÍDKA / VOLNÉ ODPOLEDNE

BUDÍČEK 7:15

Ranní plavání – dobrovolné/sprostá slova

SNÍDANĚ 8:00

Krátké info k programu

Objednání špekáčků na večer / další dny

DOPOLEDNE 9:00

Výlet Na Krásné vyhlídce

Trasa: Drhleny, Branžež (žlutá), Srbsko (zelená), za Sokolem po červené, zpět na asfalt (první skupina může navíc oblouk a dojet na žlutou), po silnici na Branžež, ve vesnici uhnout doprava a dojet k modré tur./cyklo, pomník sv. Jana, Mužský, první skupina sadem doprava na modrou, První skupina může po červené nahoru a přes Hrásť. Na Krásné vyhlídce (pauza), po silnici a červené k hradu Valečov, žlutá do Kněžmostu, okolo rybníků zpět.

Cca 25 km

OBĚD 14:30

Info k dalšímu programu

ODPOLEDNE

Volný program / Koupání / Sběr dřeva

VEČEŘE 18:30

Info k programu

VEČERNÍ PROGRAM 19:30

Táborák

VEČERKA 22:00 (23:00)

3.DEN – NEBÁK / JÍZDA ZRUČNOSTI

BUDÍČEK 7:15

Ranní plavání – dobrovolné/sprostá slova

SNÍDANĚ 8:00

Info k programu

Objednání špekáčků na večer

DOPOLEDNE 9:00

Výlet k Nebáku

Trasa: po červené na Kost, Prokopské údolí (druhá skupina mohou po silnici), Libošovice, Nebák

Pauza na svačinu

Zpět I. skupina terénem po červené a žluté, II. skupina po modré od Nebáku a po silnici

OBĚD 14:30

Info k programu

ODPOLEDNE 16:00

Jízda zručnosti

Čtverec naslepo

Koupání

VEČEŘE 18:30

Info k programu

VEČERNÍ PROGRAM 20:00

Táborák

VEČERKA 22:30 (23:00)

4. DEN – KOST / LUKOSTŘELBA

BUDÍČEK 7:30

Ranní plavání – dobrovolné/sprostá slova

SNÍDANĚ 8:15

Info k programu

DOPOLEDNE 9:15

Výlet na Kost

MOŽNOST VYTVOŘIT DVOJICE (jeden z I. a jeden z II. skupiny) S MOŽNOSTÍ RADIT SI

Trasa: po asfaltu nahoru, Plakánkem ke Kosti a terénem po cyklo zpět)

Cca 15km

Prohlídka hradu Kost (dobrovolně, objednat mučící okruh na cca 11:30 nebo 12:00)

OBĚD 14:30

Info k programu

ODPOLEDNE 15:30

Lukostřelba (zajištuje Outdoor Discovery- Witali,Kalkus)

VEČEŘE 18:30

Info k programu

VEČERNÍ PROGRAM 20:00

Táborák

(stezka odvahy, drobné scénky vymyšlené pokojem/chatkou)

VEČERKA 23:00

5. DEN – ODJEZD

BUDÍČEK 7:00

SNÍDANĚ 7:30

Balení

Úklid chatek a okolí

Naložení věcí do dodávky

DOPOLEDNE 9:00

Odjezd na kolech domu

Trasa SUCHO: po silnici lesem, po cyklostezkách do Přepeří (ze Sychrova mohou jet slabší vlakem, časy viz níže), Sychrov, Boskovice, Jeřmanice, Taich, Husovka

Trasa DÉŠŤ: po silnici lesem, po cyklostezkách do Turnova (ze Sychrova mohou jet slabší vlakem, časy viz níže), Sychrov, Boskovice, Jeřmanice, Taich, Husovka

Poznámka: přes Turnov, Hodkovice a Liberec jet ve více skupinách

ZAKONČENÍ NA HUSOVCE 14:00-15:00