Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Lyžařský kurz 7. tříd

ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Termín: 1. – 7. 2. 2025

Cena: cca 7 000,- Kč

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Lokalita: lyžařské středisko Studenov, chata Studenov (mezi Harrachovem a Rokytnicí)

Termín: 3. 2. – 9. 2. 2024 (od soboty do pátku)

Místo a čas srazu: 8:30 na parkovišti pod sport. halou TUL (zastávka Univerzitní koleje)

Místo a čas návratu: cca ve 13:00 na parkovišti pod sport. halou TUL (bude upřesněno cestou z kurzu)

Doprava: dopravu zajišťuje společnost BusLine, dále dle sněhových podmínek rolba/auto

Ubytování: 6 nocí v horské chatě Studenov situované vedle sjezdových tratí i běžkařské magistrály

Strava: začínáme 3. 2. obědem a končíme 9. 2. snídaní

Pojištění: na pohyb po vyznačených tratích postačí běžné pojištění (není třeba se připojišťovat)

Sjezdové tratě: 4 vleky, dvě modré sjezdovky a jedna červená + případně areál v Harrachově (lanovka)

Běžecké tratě: přístup na Krkonošskou běžkařskou magistrálu v blízkosti chaty

Skipas: v ceně je zahrnutý 3x půldenní a 1x celodenní skipas

Záloha: 1 000Kč – do 15. 12. 2023 na bankovní účet příslušné třídy

Doplatek: 6 000Kč – do 12. 1. 2024 na bankovní účet příslušné třídy (doporučuji zaslat již se zálohou)

Cena celkem: 7 000 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu, výuku, skipas a vratnou zálohu 50Kč, základní vosky a parafíny, smývač

Cena nezahrnuje: lyžařský materiál, kapesné

Předpokládané aktivity:

Co si vzít s sebou:

– vše uložit do lyžařského nebo  podobného vaku

Vedoucí kurzu:                               

Mgr. Libor Junek (732 369 100)

       

V případě dotazu nebo nejasností mě můžete kontaktovat na e-mailu: libor.junek@husovaliberec.cz


POTVZENÍ O ÚČASTI NA AKTIVITÁCH (popis aktivit viz výše)

    

POVINNOSTI PŘED ODJEZDEM

OBEZNÁMENÍ ŽÁKŮ A RODIČŮ O PRAVIDLECH CHOVÁNÍ BĚHEM KURZU

Účastníci kurzu se řídí:

Porušování těchto pravidel povede k vyloučení z akce a následnou dopravou domu na vlastní náklady. Takto vyloučený účastník nemá nárok na vrácení peněz.

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI (nesmí být starší dvou dní)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti ……………………………………………………….. narozenému …………………………………….., který je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota) a ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Zdravotní problém:     nemá / má   ……………………………………………….……………………………………………………………..

alergie ……………………………………….…………………….………………………………………………………..

užívané léky …………………………………………………………….……………………………………………….

dieta ………………………………………………………………….………………………………………………………

Prohlašuji, že dítě je schopno se zúčastnit výše zmíněného kurzu a jsem si vědom/a právních následků v případě nepravosti mého vyjádření.

……………………………………………………..

datum

……………….………………………………………………..

     podpis zákonného zástupce

Svým podpisem potvrzuji, že jsem srozuměn/a s podmínkami kurzu.

                                                                                            Jméno Vašeho dítěte: …………………………………………..

V/dne: ……………………………………..…………………..   Podpis zák. zástupce: …………………………………………….

LYŽÁK STUDENOV – PODROBNÝ PROGRAM

1. DEN  –  PŘÍJEZD, UBYTOVÁNÍ SE /OKOLO JANOVI SKÁLY / GEOHRY, FILM

DOPOLEDNE 9:00

Odjezd – od KTV, 9:00 (ČSAD Semily)

Příjezd – Harrachov Rýžoviště, Hotel Sport 11:00 (přijede rolba z chaty Studenov – zavolat)

odvoz věcí rolbou, žáci jdou pěšky

ubytování se, vybalení se, povlečení, mobily do 13:30

OBĚD 12:30 (13:00)

ODPOLEDNE 13:30

Info schůzka

– jak se chovat (i k personálu) zdravení

– přezouvat se, bez kofeinu a wifi (říct na baru)

– okna + koše, židle

– cedulky na dveře, služby na úklid (lyžárna, cestička)

ODPOLEDNE 14:30

Procházka k vlekům a okolo Janovy skály (cca 4 km)

Poznávání okolí

Rozdání běžek (17:30)

VEČEŘE 18:00

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

Organizační pokyny:

– Před tůrou:

            – dobré oblečení (cibule) 3 vrstvy

            – co do baťůžku

            – zjistit si předpověď

            – říct, kam se jde

– Během tůry:

            – chodit nejméně ve trojici

            – když nevím, raději se vrátím

– kontrola vybavení a vlastních možností

– bezpečnostní prvky (helma, páteřák, rukavice…)

– začínat od základů (odpovídající obtížnost)

– nikdy mimo sjezdovky

– když se to rozjede, okamžitě !!!SPADNOUT!!!

– zastavování na hraně a pod skupinou

– při úrazu zastavit pod zraněným a označit místo nad ním (zkřížené lyže) a zavolat HS

Orientace v mapě (soutěž)

Uvíznutí ve vánici (mapa okolí) cca 45min.

Zápletka: Skupina cca 7 dospělých se na sněžnicích díky nepříznivým povětrnostním podmínkám ocitla v nesnázích. Šťastnou náhodou nalezli v okolí Rennerových bud vybydlenou chalupu v blízkosti svého cíle. Tušili směr, kterým se měli vydat, ale nechtěli se všichni pustit do vánice. Vybrali skupinu tří, která se však po 2 hodinách bloudění vrátila zpět. Jelikož se počasí ani po probdělé noci nezlepšilo, rozhodla se skupina k návratu. K tomu, aby určili správný směr, však potřebovali v okolí zjistit alespoň několik záchytných bodů. Krátkými vycházkami tedy mapovali okolí pro určení správného směru návratu. Až si byli jisti, vydali se na úspěšný návrat do bezpečí.

Přenesením příběhu na Chatu Studenov vytvoříme v klubovně onu vybydlenou chatu a za okny stěny vytvoříme záchytné body pomocí nástěnné a skládací mapy. Žáci mají za úkol překreslit mapu (plánek) na papír a na konci určit správný směr návratu (řeknu až na konec) v mapě i ve skutečnosti (spojnice údolí Rokytnice a Jizery)

Pomůcky:

2 tužky do každé skupiny

2 papíry do každé skupiny (jeden náhradní)

2 turistické mapy

Němé značky (soutěž)

Zápletka: Na papíře máte uvedených 10 souřadnic (šifer). Vašim cílem je rozluštit jejich význam a dopsat k nim polohu (název místa). Vyhrává skupina s nejdříve rozluštěnými souřadnicemi.

Skupiny cca 5 dětí (mohou zůstat stejné, střídavě chodí mapě)

Papír zůstává v klubovně, žáci si musí kód pamatovat. Slepé značky jsou uspořádány v legendě mapy do sítě: vertikálně 1-5, horizontálně A-E. Až děti najdou požadovanou souřadnici a objekt, musí ho také najít na mapě, pak mohou odejít zpět. Žáci se střídají, každý jde cca 2x.

Pomůcky:

1 tužky do každé skupiny (i barevné)

1 papíry do každé skupiny s 10 souřadnicemi

2 totožné turistické mapy s němými značkami

Film Synové hor        (přeskočit prostřední pasáž)

VEČERKA 22:00

2.DEN –  SJEZD – PLUŽENÍ / BĚŽKY – ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI / MAZÁNÍ, APUL

SNÍDANĚ 8:00 (do Harrachova už v 7:45)

DOPOLEDNÍ PROGRAM 9:00 (SJEZDOVKY) (do Harrachova už v 8:45, dobří se mnou, zbytek pěšky)

Sjezdovky – obě skupiny

Rozdělení na lyže/snowboard

Rozcvička: protažení, rovnováha, úklony, obraty

Rozdělení na lyžaře/ti co vůbec nezvládají nahoře během začátku sjezdu k dolní stanici

Koupě permic

Rozdělení do skupin

OBĚD 12:30

ODPOLEDNÍ PROGRAM 14:15 (BĚŽKY)

Běžky – 1. skupina mix

Namazání běžek (první den není vždy třeba)

Základní instruktáž – nastavení vybavení, hlavně hůlek

V CELÉ SKUPINĚ

VEČEŘE 18:00

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

Seznámení se s programem

Zhodnocení dne

Vyhlášení výsledku za včerejší mapy

Rozdělení do dvou skupin

1. skupina se věnuje rozboru ukázkového videa (APUL)

2. skupina má instruktáž o základní přípravě lyží a zásady délek holí a lyží

            V PŮLI SE OBĚ SKUPINY VYMĚNÍ

Instruktáž: ukázka materiálů, vhodná délka a provedení (model), parafínování, mazání, odstraňování vosku

Pomůcky:

Běžky 2x

Sjezdovky

Hole 3x

Boty 3x

Stoupací vosky

Parafíny

Kopyto

Žehlička

Smývač

Rozbor videa: videoukázka základních technik sjezdování a snowboard (APUL CD)

Pomůcky:

CD Apul

Běžky – v PC

Ukázka, co dokáže lyžař když je poprvé na běžkách (Petr v Tarvisiu). Ten den vyhrál EP.

Program na další den

Vyhlášení programu na čtvrtek: Divadlo.

Téma:

2010 Krakonošovy pohádky aneb dobro vítězí nad zlem.

2011 Tradiční česká pohádka

2012 Tradiční česká pohádka

2018 Poučná pohádka z hor

2019 Poučná pohádka z hor

VEČERKA 22:00

3.DEN – SJEZD – SMÝKANÝ / BĚŽKY – ZASTAVOVÁNÍ, PŘENÁŠENÍ /PÁD DO T.

SNÍDANĚ 8:00

DOPOLEDNE 9:00

Sjezdovky – obě skupiny

Volná jízda

První skupina již curving – viz 5. den

Volná jízda

OBĚD 12:30

ODPOLEDNE 14:30

Běžky

Nastavení materiálu

            JEDOU VŠICHNI NA SKUPINKY (první družstvo dojede nejdál atd.)

VEČEŘE 18:00

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

Překvapení

4. DEN – CELODEN BĚŽKY (je možné prohodit s 5. dnem)

SNÍDANĚ 8:00

DOPOLEDNE 9:30

Celodenní výlet na běžkách

1. skupina: Studenov – Ručičky – Krak. Snídaně – Vrbatovka (občerstvení) – U 4 pánů, Mohyla – Lysá hora, seběh po modré nebo přes Dvoračky – Ručičky – Studenov

(možnost jet obráceně, při vhodné situaci na sjezdovkách jet jenom Mohyla a zpět)

(v případě horšího počasí na hřebenech se může jet směr Rezek – sjet po sjezdovce)

Návrat cca v 15:00

2. skupina: Studenov – Ručičky – Krak. Snídaně – Harrachov (občerstvení) + lanovkou nahoru

Návrat cca ve 14:30

Během cesty poznávačka Krkonoš a Jizerek

Co s sebou:

Baťoh do dvojice

Jídlo, pití

Suché triko s dlouhým rukávem

Peníze

Kartičku pojištěnce

POLÉVKA 15:00 (po příjezdu)

ODPOLEDNE

 Volno, možnost namazat a připravit si lyže nebo příprava divadla

NEBO

Ježdíkování a bobování nad chalupou 15:30

Povinné helmy

VEČEŘE 18:00

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

Přednáška HS

Zavolat Honzikoj nebo Leošoj (HS Harrachov a poprosit je o přednášku)

Obsahem je metodika a také by přednáška mohla obsahovat příhody ze zásahů (laviny)

VEČERKA 22:00

5.DEN – CELODEN SJEZDOVKY (je možné prohodit se 4. dnem)

SNÍDANĚ 8:00

DOPOLEDNE 9:15

Rozcvičení se na paloučku

Základní postavení a náklony curvingu (náklon do holí, náklon od sebe při držení)

Volná jízda

Začátek curvingu:

 U PRVNÍ SKUPINY JIŽ 3. DEN, 5. DEN POKRAČOVAT NA PRUDŠÍM SVAHU

Volná jízda

ODPOLEDNE 14:00

Volné ježdění (po skupinkách)

VEČEŘE 18:00

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

Divadelní večer

Téma: – viz zadání (vyhlášeno několik dní v předstihu)

Každý pokoj si vytvořil divadelní skupinu ve které se všichni zúčastní. Hra by měla trvat cca 5-10 minut a je možné to hrát v jídelně.

VEČERKA 22:00

6. DEN – ZÁVODY VE SLALOMU , NA BĚŽKÁCH / PÁD DŮVĚRY

SNÍDANĚ 8:00

DOPOLEDNE 9:00

Závod na sjezdovkách

Vedoucí postaví během rozjíždění slalom z branek (vrtačka a tyče na chatě) nebo terčíků, ostatní se zatím rozjezdí. Start je po skupinách (buď po minutě nebo na mávnutí). Čas je pouze na jednu jízdu. Volné jízdy jezdí okolo nás. Ve 12 sraz u konečné.

!!(domluvit s vlekařem, popřípadě zaplatit)!!

OBĚD 12:30

ODPOLEDNE 14:30

Závod na běžkách

Po přípravě lyží, krátkém rozjetí a rozcvičení se seřadí dvě vlny na place nad chalupou. První vyrážejí dívky, 5 minut za nimi chlapci.

Trať: chalupa, kopcem nahoru k odbočce na Janovu skálu, na sjezdovku (zde kontrola), cestou vlevo směr standartky, prudce vlevo (zde kontrola) na cestu směr studenovské vléky, chalupa.

VEČEŘE 18:00

Balení lyžárny

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

Překvapení

VEČERKA 23:00

7. DEN – BALENÍ, ODJEZD

BUDÍČEK 7:00

Balení se, povlečení na snídani

SNÍDANĚ 8:00

Balení se a uklízení pokojů

Celkový úklid chaty. Odnášení zavazadel a lyží ven. Nakládání.

Přistavení rolby: 9:30

Dolu odchod pěšky (není časově delší než na lyžích)

ODJEZD Z HARRACHOVA 11:00

PŘÍJEZ DO LIBERCE 13:00