Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Turistický kurz 6. tříd

ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Termín: 7. – 11. 10. 2024

Cena: cca 4 000,- Kč

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Lokalita: letní kemp Vysoká Lípa Jetřichovice u NP České Švýcarsko

Termín: 18. – 22. 9. 2023 (od pondělí do pátku)

Místo a čas srazu: v 8:15 na MHD zastávce Univerzitní koleje (pod sportovní halou TUL)

Místo a čas návratu: cca v 12:30 na MHD zastávce Univerzitní koleje (pod sportovní halou TUL)

Doprava: tam, zpět a na místě smluvním autobusem a mikrobusem

Ubytování: 4 noci v chatkách (přikrývky zajištěny, přesto spacák nutný)

Strava: plná penze, začínáme 18. 9. večeří a končíme 22. 9. snídaní, obědy formou balíčků

Pojištění: není třeba se připojišťovat

Trasy: převážně lesní stezky a pěšiny v pískovcových oblastech NP České Švýcarsko

Zavazadla: autobus dojede až do kempu, velký baťoh tak není nutností

Cena celkem:  3 000 Kč (splatné do pátku 8. 9. 2023 třídním učitelům) – cenu upřesníme koncem léta

Cena zahrnuje: ubytování, stravu, dopravu, jízdu parníkem po Labi?, jízdu na lodičkách soutěskami?, vstup na Pravčickou bránu, vstup do děčínské ZOO

Cena nezahrnuje: svačiny – pro hladové doporučujeme si s sebou vzít dostatek svačin

Předpokládané aktivity mimo pěší turistiku:

Co si vzít s sebou:

Na túry:

Do kempu:

Vedoucí akce:                                                                         Pedagogický dozor:      

Mgr. Libor Junek (732 369 100)                                            Třídní učitelé 6. tříd

 …………………………………………………………

          podpis zákonného zástupce                    

POTVZENÍ O ÚČASTI NA AKTIVITÁCH (popis aktivit viz výše)

                                                                                                                …………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce

POVINNOSTI PŘED ODJEZDEM

…………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce

OBEZNÁMENÍ ŽÁKŮ A RODIČŮ O PRAVIDLECH CHOVÁNÍ BĚHEM KURZU

Účastníci kurzu se řídí:

Porušení těchto pravidel povede k vyloučení z akce a následnou dopravou domu na vlastní náklady. Takto vyloučený účastník nemá nárok na vrácení peněz.

…………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce

SAMOSTATNÝ ROZCHOD

V pátek 22. 9. 2023 souhlasím se samostatným rozchodem        ……..…………….……………..…….………….……   na MHD zastávce Univerzitní koleje.                                                                   podpis zákonného zástupce

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI (nesmí být starší dvou dní)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti ……………………………………………….. narozenému …………………………….., který je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota) a ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Zdravotní problém:      nemá / má   ……………………………………………….………………………………………………..

alergie ……………………………………………….………………………………………………………..

užívané léky ……………………………………………….……………………………………………….

dieta ……………………………………………………………………………………………………………

Prohlašuji, že dítě je schopno se zúčastnit výše zmíněného kurzu a jsem si vědom/a právních následků v případě nepravosti mého vyjádření.

…………………………………………………………..

datum

…………………………………………………………..

     podpis zákonného zástupce

Svým podpisem potvrzuji, že jsem srozuměn/a s podmínkami kurzu.

                                                                                            Jméno Vašeho dítěte: …………………………………………..

V/dne: ……………………………………..…………………..   Podpis zák. zástupce: …………………………………………….

PODROBNÝ PROGRAM – TURISTICKÝ KURZ 6. TŘÍD

1. DEN – PŘÍJEZD, UBYTOVÁNÍ, TŮRA NA RŮŽOVSKÝ VRCH, INFO-SCHŮZKA

SRAZ POD SPORTOVNÍ HALOU        8:15     (vybrání podepsaných papírů, kontrola dětí)

ODJEZD AUTOBUSEM DO DĚČÍNA 8:30     – rozdat Turistu v akci při jízdě busem

PŘÍJEZD DO KEMPU                          10:00

UBYTOVÁNÍ A VLASTNÍ OBĚD          10:00 – 11:30

INFORMAČNÍ SCHŮZKA        11:30

                             Snídaně 7:30 (brát si jenom co sním)

                             Večerka 21:30 v posteli, 22:00 zhasnout

SRAZ PŘED TŮROU                12:30

TŮRA NA RŮŽOVSKÝ VRCH A DOLSKÝ MLÝN    13:00 – 17:00    (9km)

OSOBNÍ VOLNO   16:30 – 17:45

VĚČEŘE   18:00  + vybírání mobilů

INFORMAČNÍ SCHŮZKA   19:00

PRÁCE NA MAPÁCH

VEČERNÍ PROGRAM – po skončení map od 21:00 (co se stihne a třídní si připraví)

VEČERKA    21:30

2.DEN – PARNÍK, PRAVČICKÁ BRÁNA, LODIČKY, MAPY

            (možné prohodit se čtvrtek v závislosti na parníku)

BUDÍČEK         6:45

SNÍDANĚ         7:15

SRAZ               8:00

ODJEZD          8:10

TÚRA NA PRAVČICKOU BRÁNU    8:00 – 18:00   (17km)

Celodenní velmi náročná túra

VEČEŘE    18:30 (objednat špekáčky)

PRÁCE NA MAPÁCH   19:30

VEČERNÍ PROGRAM  – podle nabídky třídních

VEČERKA 21:30

3.DEN – DĚČÍN, ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

BUDÍČEK         7:00

SNÍDANĚ         7:30

SRAZ               8:15

ODJEZD          8:30

TŮRA DO DĚČÍNA A DO ZOO    8:30 – 16:00   (6km)

OSOBNÍ VOLNO    16:00 – 17:00    (pokud třídní nebo děti nemají připravené hry)

DESATERO    17:00

VEČEŘE    18:00

PRÁCE NA MAPÁCH   20:00

V PŘÍPADĚ OPÉKÁNÍ

NEBO PŘI ŠPATNÉM POČASÍ –  PODLE NABÍDKY TŘÍDNÍCH

VEČERKA   21:30

4.DEN – JETŘICHOVICKÉ VYHLÍDKY

(možné prohodit se úterým v závislosti na parníku)

BUDÍČEK         7:00

SNÍDANĚ         7:30

SRAZ               8:15

ODCHOD        8:30

TŮRA NA JETŘICHOVICKÉ VYHLÍDKY    8:30 – 16:00   (12km)

PRÁCE NA MAPÁCH  16:00

(nebo Desatero)

VEČEŘE    18:00

OSOBNÍ VOLNO    18:30 – 20:00    (pokud třídní nebo děti nemají připravené hry)

VEČERNÍ PROGRAM   20:00

NEBO PŘI ŠPATNÉM POČASÍ –  PODLE NABÍDKY TŘÍDNÍCH

VEČERKA 22:00

5.DEN – ODJEZD DO LIBERCE

BUDÍČEK         7:30

SNÍDANĚ         8:00

BALENÍ SE A ÚKLID CHATEK              8:30 – 9:30

KONTORLA CHATEK                          9:30      (Kdo má hotovo, má osobní volno)

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE                   10:15

ODJEZD Z KEMPU                             11:00

PŘÍJEZD DO LIBERCE                         12:30

ROZCHOD                                          12:45