Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Vodácký kurz 8. tříd

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Lokalita: kemp ARA nad obcí Malá Skála v CHKO Český ráj

Termín: 17. 6. – 21. 6. 2024 (od pondělí do pátku)

Místo a čas srazu: v 7:30 před vstupem na hlavní nádraží ČD v Liberci

Místo a čas návratu: v 14:00 na hlavním nádraží v Liberci

Doprava: tam a zpět vlakem ČD, na místě vlaky ČD

Ubytování: 4 noci ve stanech s podsádkou (spacáky nutné + prostěradlo)

Strava: plná penze, začínáme 17. 6. večeří a končíme 21. 6. snídaní (obědy převážně formou balíčků)

Pojištění: není třeba se připojišťovat

Zavazadla: sbalit vše do batohu, který sami unesete i na delší vzdálenost – cca 1km

Cena celkem:  3 000 Kč (splatné do 17. 5. na bankovní účet příslušné třídy)

Cena zahrnuje: ubytování, stravu, dopravu, vybavení na lodě, koloběžky, lezení, OB, instruktory

Cena nezahrnuje: svačiny, kapesné

Předpokládané aktivity mimo vodácké turistiky na řece Jizeře:


Co si vzít s sebou:

Do vody, na koloběžku a na túry:

Do kempu:


Vedoucí akce:                                                                                                    

 Libor Junek  (732 369 100)                                                                                                                                                                                                 

…………….……………………………….………………………….………………

    jméno dítěte a podpis zákonného zástupce

POTVZENÍ O ÚČASTI NA AKTIVITÁCH (popis aktivit viz výše)

                                                                                                          ………………………………..……………………………………..

podpis zákonného zástupce

POVINNOSTI PŘED ODJEZDEM

…………………………………….………………………………..

podpis zákonného zástupce

OBEZNÁMENÍ ŽÁKŮ A RODIČŮ O PRAVIDLECH CHOVÁNÍ BĚHEM KURZU

Účastníci kurzu se řídí:

Porušení těchto pravidel povede k vyloučení z akce a následnou dopravou domu na vlastní náklady. Takto vyloučený účastník nemá nárok na vrácení peněz.

…………………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI (nesmí být starší dvou dní)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti …………………………………………………….. narozenému ………………………….………….., který je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota) a ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Zdravotní problém:     nemá / má   ……………………………………………….……………………………………………………………..

alergie ……………………………………………………………..………………………………………………………..

užívané léky …………………………………………………………….……………………………………………….

dieta …………………………………………………………………….……………………………………………………

Prohlašuji, že dítě je schopno se zúčastnit výše zmíněného kurzu a jsem si vědom/a právních následků v případě nepravosti mého vyjádření.

…………………………………………………..…………..

  datum

……………………….………………………………………..

     podpis zákonného zástupce

Svým podpisem potvrzuji, že jsem srozuměn/a s podmínkami kurzu.

V/dne: ……………………………………..…………………..   Podpis zák. zástupce: …………………………………………….

VODÁK MALÁ SKÁLA – PODROBNÝ PROGRAM

1. DEN – PŘÍJEZD, TŮRA

DOPOLEDNE 8:00

Sraz – 7:15

Odjezd – 8:00

Příjezd – 9:00

Příchod do kempu

Ubytování, povléknutí

Info schůzka (10:30)

OBĚD 12:00 (vlastní)

ODPOLEDNE 13:00  

Procházka – Strnadovka, Frýdštejn, Drábovna na vyhlídku, Malá Skála (možnost koupání na ŽP), Vyhlídka pod Pantheonem, okolo brány do kempu

cca 10km, 4 hodiny

Drobné hry

VĚČEŘE 17:30

info k raftům

VEČERNÍ PROGRAM 19:30

Táborák (+ plnění úkolů ze soutěže)

VEČERKA 22:30

2. DEN – KÁNOE, KOLOBĚŽKY

BUDÍČEK 7:30

SNÍDANĚ 8:00

DOPOLEDNE 9:00 na ŽP (společný příchod, první skupina začíná v 9:00, druhá v cca 9:30)

Kanoe Malá Skála – Dolánky (pro mě kajak, když více vody tak jeden raft – cca okolo 150cm)     

OBĚD (společný po dojetí do Dolánek)

ODPOLEDNE 14:30

Koloběžky Dolánky – Malá Skála (opět na dvě skupiny, asi bez instruktora)

VEČEŘE 18:00

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

Táborák

Možnost stezky odvahy (kluci připravují pro holky nebo opačně)

VEČERKA 23:00

!!! POZNÁMKA !!!

Při počtu nad 30 dětí dělit už do DVOU nezávislých skupin. U každé ještě jeden instruktor extra z Plovárny + jeden instruktor na šlajsně

Před začátkem pořádně proškolit instruktory (co bude v instruktáži, nácvik nad jezem min. 1 hod. + hry, postavení při sjíždění šlajsny, čekání na sebe – oční kontakt, zastavování u kraje, zkouška přejezdu proudu…)

Když by se nejelo na koloběžkách, stačí jet jen do Přepeř a pěšky do Turnova na vlak

3.DEN – RAFTY

BUDÍČEK 7:00 SPÁLOV / 8:00 LÍŠNÝ

SNÍDANĚ 7:45 SPÁLOV / 8:30 LÍŠNÝ

CELODENNÍ PROGRAM

MÁLO VODY – Líšný-Dolánky + pěšky do Líšného a z Dolánek

Odchod přes Panták do Líšného

Rafty   10:00              

Odchod po červené přes Drábovnu a zkratkou do kempu (cca 2 hodky) NEBO Odjezd z Dolánek

HODNĚ VODY – Spálov-MS  dojít pěšky ze Semil na Spálov

Odjezd z MS do Semil

8:50

Pěší tůra po Rygrově stezce (trvá na pohodu se svačinou 1:45)

Rafty   11:30              

VEČEŘE 18:00

Infoschůzka, rozdělení do kánoí

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

Táborák

VEČERKA 22:30

!!! POZNÁMKA !!!

Rafty se dají jet i ve větším počtu společně jako jedna skupina

Čekání na sebe, dlouhá pauza na oběd na MS a sjíždění jezu

4.DEN – LEZENÍ / ORIENTAČNÍ BĚH

BUDÍČEK 7:15

Postavení lezení před snídaní, postavit obě cesty

SNÍDANĚ 7:30

DOPOLEDNE – LEZENÍ  8:50 – 12:30

OBĚD 13:00

Postavit lezení hned o obědě

ODPOLEDNE – ORIENTAČNÍ BĚH 14:15 – 17:00

Napsat startovku (interval 2 min = 4 min na identický okruh), nechat se žáky podívat na neoznačenou mapu, kartičku dávat až 2 minuty před startem a mapu na startu)

VEČEŘE 18:00

Info, vyhlášení výsledků OB (poukázky), co zítra s sebou – helmy!!

Táborák

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

VEČERKA 22:30

!!! POZNÁMKA !!!

Při počtu dětí nad 30 je potřeba vytvořit 2 skupiny, které se na odpoledne prohodí

Při špatném počasí (dešti) se ruší lezení a OB je dopo i odpo

5.DEN – ODJEZD

BUDÍČEK 8:00

SNÍDANĚ 8:30

DOPOLEDNE 9:00

Balení se

Úklid

KONTROLA STANŮ, SPOLEČNÉ FOTO, ZAKONČENÍ KURZU

Volný program

ODCHOD 11:30

Pauza na plovárně

ODJEZD 13:00

Příjezd do Liberce v 14:00

ZAKONČENÍ KURZU