Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Projekt Společná evropská identita

4 června, 2024

Oslava 20 let České republiky v Evropské unii: Společná evropská identita

Naše škola se stala dějištěm jedinečného projektu s názvem „Společná evropská identita“, který se uskutečnil v rámci 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie a který byl skvělou příležitostí seznámit se s evropskou kulturou, historií a významnými osobnostmi jednotlivých členských zemí.

Celý projekt byl založen na spolupráci mezi třídami. Vytvořené skupiny představovaly jednu zemi EU a jejím úkolem bylo vyhledat klíčové informace o dané zemi a jejích významných osobnostech. Žáci získané informace prezentovali ostatním spolužákům formou dramatizace, čímž oživili významné události a momenty ze života slavných osobností a prohloubili si tak prezentační dovednosti. Dramatizace byly nejen poučné, ale také velmi kreativní a zábavné. Žáci se proměnili v historické postavy, vědce, umělce a politiky, kteří svým životem a dílem ovlivnili nejen svou zemi, ale i celý svět.

Součástí projektu byly také kvízy o jednotlivých zemích a jejich významných osobnostech. Tyto kvízy byly interaktivní a pomohly žákům prohloubit své znalosti o evropských zemích a jejich kultuře.

Tento projekt nebyl jen o vzdělávání, ale také o posílení týmové spolupráce a vzájemného respektu mezi žáky. Práce na společném cíli a příprava dramatizací vyžadovaly hodně komunikace, plánování a tvořivosti. Žáci se učili pracovat v různorodých skupinách, rozdělovat si úkoly a vzájemně si pomáhat, což jsou dovednosti, které jsou neocenitelné nejen ve škole, ale i v životě.


« »