Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Setkání na téma Kyberbezpečnost

7 listopadu, 2023

Vážení rodiče,

dovoluji si vás pozvat na seminář věnovaný důležité a aktuální problematice, která se týká nás všech v digitálním světě – kybernetické bezpečnosti v online světě.

Připravili jsme pro vás setkání s odborníky na téma Kyberbezpečnost pro rodiče.

V digitálním věku, ve kterém naše děti vyrůstají, je nezbytné být informovaný a aktivně se podílet nejen na bezpečném chování v online prostoru, ale také na ochraně jejich osobních údajů. Seminář je zaměřen na to, jak můžeme jako rodiče efektivně chránit online život našich dětí na internetu, jak se vypořádat s ochranou osobních údajů a nařízením GDPR ve školním prostředí a jaké nástroje a metody rodičovské kontroly máme k dispozici. 

Hlavní témata, kterými se budeme zabývat jsou tato:

Ochrana osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců: Co byste měli vědět o právech a povinnostech spojených se zpracováním údajů vašich dětí.

Kybernetická bezpečnost: Jaká nebezpečí hrozí na internetu a jak jim můžeme společně předcházet.

Ochrana osobnosti: Problematika týkající se zachycení a šíření podobizny člověka, přestupky proti občanskému soužití, trestná činnost v kyberprostoru

Rodičovská kontrola a ochrana soukromí v online prostoru: Praktické ukázky a návody na nastavení efektivních opatření na ochranu soukromí vašich dětí na internetu aj.

Diskuse: Příležitost pro vás, abyste se podělili o své zkušenosti a položili dotazy odborníkům.

Vzhledem k předpokládanému většímu zájmu nabízíme v současné chvíli dva termíny, a to 23. listopadu od 17:00 hod a následně 28. listopadu od 17:30 hod. (v případě zájmu převyšující kapacitní možnosti, bude vypsán další termín) v jídelně školy (pro vstup prosím použijte vchod ze dvora u tělocvičny). Na seminář je nutné se registrovat prostřednictvím online přihlašování na tomto odkazu

Věřím, že vybrané téma bude pro nás všechny významným přínosem a pomůže nám předcházet nepříjemným až krizovým situacím.

Na setkání s vámi se těší,

Blanka Reindlová


« »