Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Vyjádření školy k plánované stávce

21 listopadu, 2023

Velice pozorně sledujeme vývoj všech debat, diskusí a prohlášeních k tématu financování vzdělávání
a plánovaného rozpočtu příslušné kapitoly státního rozpočtu. Je nám velice líto, že proklamovaná
priorita vzdělávání je upozaďována a naše budoucnost je vyměněna za pohodlnou přítomnost.

Nespokojenost a rozčarování, které se v těchto dnech nese školami, nespočívá ve výši mezd učitelů a
ostatních pedagogů. Základem problému je avizovaná nesystémová změna, dopadající především na
školy, které jsou lídry ve změnách vzdělávání. Právě takových se krok připravovaný MŠMT nejvíce
dotkne. Argumenty opírající se o průměrná čísla přináší jen dezorientaci a mylné úsudky.

Na naší škole se připravovanou změnou sníží počet učitelů o 2,5 člověka, což činí ponížení celkem o
55 hodin, kterými se škola snažila vytvořit efektivnější prostředí pro vzdělávání. Dopadem bude
zrušení bilingvní výuky- přítomnost rodilého mluvčího nebo jazykáře při hodinách nejazykových
předmětů, zvýšení počtu žáků ve skupinách při výuce jazyků či informatiky, nemožnost dělení hodin
matematiky, českého jazyka určeného k procvičování, zrušení laboratorních prací apod. Silný tým,
postavený a vybudovaný k vzájemné kooperaci a integraci vzdělávání se rozpadne. Prostředky na
vzdělávání a osobnostní rozvoj těchto pracovníků s cílem přinést pokrok v této oblasti jako bychom
vyhodili oknem.

Ruku v ruce s tímto problém jde i zvažovaná úprava financování nepedagogů. Konečně naše děti mají
v kultivovaném prostředí chutné jídlo, připravené z čerstvých surovin a servírované lidmi, kteří svou
práci dělají rádi. Úklid je zajišťován během celého dne a umožňuje řešení nepředvídaných situací
(zdravotní indispozice dětí apod) včetně správy budovy a majetku. Těžko si představíme externí
úklidovou firmu řešící následky střevních indispozic, návrat k dovážené ohřívané stravě či externí
výměnu zářivky ve třídě …

Přes všechny tyto silné obavy a znepokojení jsme se rozhodli ke stávce nepřipojit. Důvodem je
především vlastní dopad stávky, který bezprostředně padá na rodiče a žáky samotné. Ti ale
nemohou situaci změnit.

Rozhodnutí naší školy nepřipojit se ke stávce není však v žádném případě zaměřeno proti právu na
svobodné vyjádření názoru a právům pracovníků, kteří se rozhodli své obavy a požadavky vyjádřit
prostřednictvím stávky.

Cílem tohoto prohlášení je lépe osvětlit našim rodičům i žákům vlastní problematiku sporu mezi
pedagogickou obcí a ministerstvem. Zároveň právě vás rodiče vyzýváme k tomu, aby i vy jste usilovali
o lepší vzdělávání svých dětí a pomohli zabránit chystajícím se škrtům a úpravám.

Blanka Reindlová, ředitelka školy
V Liberci 21.11.2023


« »