Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Mladý vynálezce

4 června, 2024

Technická tvořivost nemůže být svazována s výukovými předměty, obory. Je potřeba dát prostor fantazii k získávání nových originálních nápadů. Znalosti z předmětů pomáhají pak k následné realizaci nápadů.

Jedním z programů, který nabízí potřebný prostor k podpoře technické tvořivosti je program „Mladý vynálezce“, který byl rozvinut a odzkoušen Asociací ARID Hradec Králové v řadě základních škol v minulých letech v rámci projektů OPVK a na naší škole je realizován pravidelně již 15 let.

V tomto programu jsou děti zaujaty výzvou stát se vynálezci. Učí se, jak sestavit plán k vývoji vlastního nápadu a jak uskutečnit tento plán. Učí se také jak pracovat společně v malém týmu ( tří až čtyř žáků ), kde každý člen  přispívá speciálními zkušenostmi.

 Projekt probíhal každý den od pondělí do pátku po dobu tří hodin, projektem žáky prováděl Mgr. Jaroslav Vyskočil, Ph.D. a Ing. Pavel Jirman. Během tohoto času se žáci zaměřili na vývoj vlastního prototypu vynálezu, jehož hlavním cílem bylo řešit konkrétní problém nebo zlepšit každodenní život. 

 Práce na prototypu zahrnovala nejen samotné navrhování a konstruování, ale také tvorbu podrobného plakátu, který vysvětloval funkčnost a přínosy vynálezu. Na závěr projektu žáci připravili scénku, která dramaticky představila jejich vynález a ukázala jeho praktické využití.  

Výstupy projektu byly prezentovány v rámci závěrečné prezentace, kde žáci předvedli své prototypy a plakáty a to hlavně mladším spolužákům. Tato aktivita jim nejen umožnila předvést své dovednosti, ale také posílila jejich schopnosti veřejného vystupování a týmové spolupráce. Projekt „Mladý vynálezce“ tak přinesl cenné zkušenosti a inspiroval žáky k dalšímu rozvoji jejich kreativního potenciálu.

Vítězný tým  bude svůj nápad prezentovat v Třinci na prestižní akci INVENT ARENA 2024  – mezinárodní výstava technologických novinek, patentů a vynálezů. Tato prestižní mezinárodní událost v ČR na podporu inovací  představí novinky ze světa vědy i techniky.  Akce je realizována pod záštitou Mezinárodní federace asociací vynálezců IFIA.


« »